Update Coronavirus en handbal (v.a. 13 november)

Op vrijdagavond 12 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er extra
maatregelen nodig zijn omtrent het Coronavirus. Zoals aangekondigd zullen
onderstaande maatregelen per 13 november ingaan.

Publiek bij sportwedstrijden
Vanaf 13 november is het niet meer toegestaan dat publiek aanwezig is bij
sportwedstrijden en trainingen. Dit geldt zowel voor activiteiten in de topsport
als op amateurniveau. Jaap Wals, algemeen directeur NHV, zegt hierover: “We
zijn erg opgelucht dat we voor onze leden nog steeds sportactiviteiten kunnen
organiseren en faciliteren. Wel vinden we het bijzonder jammer dat er in
verband met de nieuwe maatregelen geen publiek meer bij die activiteiten
aanwezig kan zijn.”

Coronatoegangsbewijs blijft verplicht
Het coronatoegangsbewijs zal verplicht blijven voor het organiseren van
sportactiviteiten. Voor de handbalsport betekent dit dat zowel bij trainingen als
wedstrijden iedereen een QR-code dient te tonen. Vrijwilligers en mensen die
functioneel aanwezig moeten zijn worden van deze regel uitgezonderd.
In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te
beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een
uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen
van hun woonplaats zijn in dat geval functioneel aanwezig.
Het NHV geeft echter het dringende advies aan verenigingen om van iedereen
die de accommodatie bezoekt een coronatoegangsbewijs te vragen.

Update 04-11-2021
Op dinsdagavond 2 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er
passende maatregelen nodig zijn vanwege het oplopende aantal besmettingen.
Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk
open houden.
Het NHV heeft overlegd met NOC*NSF en de andere sportbonden over de
afgekondigde coronamaatregelen. Zoals aangegeven door het Kabinet moeten
die nieuwe maatregelen ingaan op 6 november.

Coronatoegangsbewijs voor de sport
Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet
van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan
rondgaan. Voor georganiseerde indoor sportbeoefening vanaf 18 jaar dien je in
het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. Voor de handbalsport betekent
dit dat zowel bij trainingen als wedstrijden iedereen een QR-code dient te
tonen. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn worden
van deze regel uitgezonderd. Zowel bij professionele als amateurwedstrijden is
het coronatoegangsbewijs verplicht voor het publiek vanaf 18 jaar. Het NHV
geeft echter het dringende advies aan verenigingen om van iedereen die de
locatie bezoekt een coronatoegangsbewijs te vragen.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een
herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.
Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties.
Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen
coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Binnen de sporthallen dient men in
het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs en is een mondkapje dus niet
verplicht.