Oproep!

We zoeken leden, ouders en supporters die het leuk vinden om een wedstrijdverslag te schrijven. Foto’s zijn ook altijd welkom!

Dus vind jij het leuk om te schrijven? Stuur dan jouw wedstrijdverslag op naar asc91.pr@gmail.com. Je verslag wordt gepubliceerd op de website en onze Facebookpagina.

 

9 oktober bijzondere Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 9 oktober 2018 in ons clubhuis “de Parel” aan de Parelhoenstraat om 20:00 uur. Verwachte eindtijd: 21:30 uur.

Indien niet ten minste 1/10e deel van het aantal stemgerechtigde leden van A.S.C.’91 om 20:15 uur aanwezig is zal de volgende vergadering gehouden worden op 9 oktober 2018 in ons clubhuis “de Parel” aan de Parelhoenstraat om 20:15 uur.