9 oktober bijzondere Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 9 oktober 2018 in ons clubhuis “de Parel” aan de Parelhoenstraat om 20:00 uur. Verwachte eindtijd: 21:30 uur.

Indien niet ten minste 1/10e deel van het aantal stemgerechtigde leden van A.S.C.’91 om 20:15 uur aanwezig is zal de volgende vergadering gehouden worden op 9 oktober 2018 in ons clubhuis “de Parel” aan de Parelhoenstraat om 20:15 uur.